SEDA

 

Multifilament trenat: En la majoria dels teixits corporals, com a sutura i lligadura. Cirurgia general. +