Seguretat

Totes les nostres sutures compleixen amb les normes de Farmacopea Europea i els requisits de les directives Europees per a Productes Sanitaris, Directiva93/42 CEE i Directiva 2007/47 CEE.

Lliures de qualsevol càrrega
bacteriològica gràcies a
l’aplicació de Rajos Gamma.

Màxima qualitat als nostres
productes amb rigorosos
estàndards de referència.

Procés d’esterilització

 

Gran part dels Irradiadores industrials són utilitzats com a Instal·lacions d’esterilització. Els principals avantatges són les següents:

 

Alta penetrabilitat / Esterilització final

A causa de l’alt poder penetrant dels fotons gamma emesos pel Co- balt-60 (1,17 i 1,33 MeV) els productes condicionats en envasos hermètics, s’irradien en el seu envàs final.

 

Procés en “fred” 

Lleu increment de la temperatura del producte durant el procés. 

 

Segur i net

No deixa residus en el producte (energia dels fotons emesos és inferior a 10 MeV).

 

Monitoratge i control d’una única variable

L’únic paràmetre variable a controlar és el temps. La dosi absorbida (Gy – Gray) pel producte a irradiar està en funció del temps d’exposició a les fonts radioactives.

 

Alliberament dosimètric

Mitjançant la utilització de dosímetres (de film o PMMA) es garanteix la dosi rebuda pel producte i permet el seu alliberament paramètric.

 

No precisa de cuarentena

El producte tractat pot ser utilitzat immediatament (alliberament dosi- mètric i absència de residus).

 

Alta efectivitat

L’efecte de les radiacions gamma sobre els microorganismes és ben coneguda i quantificada. 

 

Validació senzilla 

Procés altament precís i reproduïble.

Coneix més sobre Aragogamma.

 

Control exhaustiu de les sutures

 

Totes les nostres sutures compleixen amb les normes de Farmacopea Europea 8a edició, i Farmacopea Americana USP XXXIX i Ed. 2016 i els requisits de les directives Europees per a Productes Sanitaris, Directiva 93/42 CEE i Directiva 2007/47 CEE.

Es realitza una exhaustiva anàlisi de les matèries primeres, així com de tot el procés de fabricació i producte final, es fabriquen en un entorn net per a minimitzar la contaminació.

Les agulles que s’empren per a la seva elaboració són de màxima qualitat i sofreixen un rigorós control de qualitat.

Control de matèries primeres
-Assajos de les agulles atraumáticas
A part dels assajos de les dimensions de les agulles (longitud, diàmetre, grandària i profunditat del forat), tipus d’acer i aspectes cosmètics, es realitzen assajos de doblegat (Bending), Ductibilidad, Penetració i assajos de corrosió, per a assegurar la seva qualitat.
-Assajos de les fibres 
Longitud, diàmetre, resistència i elasticitat.

 

Control material d’envàs i embalatge
-Control de procés
Unió fil i agulla, etiquetatge i envasament.
-Control final
Longitud, diàmetre i resistència. Esterilització per Raigs Gamma i òxid d’etilè d’acord a les normes. (ISO 11137 i ISO 11135) Absorció de les sutures sintètiques.