P.G.A.

 

Multifilament trenat recobert de Curta Absorció (CD): Tancament general, subcutani, cirurgia digestiva, traumatologia, ginecologia, urologia, oftalmologia. +
Absorció 90 dies