PGA RAPID

 

Multifilament trenat recobert de Mitja Absorció (MD) : Tancament general, subcutani, cirurgia digestiva, traumatologia, ginecologia, urologia, oftalmologia. +

Absorció 40 dies