POLIGLACTINA

 

Multifilament trenat recobert de Mitja Absorció (MD): Tancament general, subcutani, cirurgia digestiva, traumatologia, ginecologia. +

Absorció en 56-72 dies