P.G.A. RAPID

 

Multifilament trenat recobert de Curta Absorció (CD): Tancament general, subcutani, cirurgia digestiva, traumatologia, ginecologia, urologia, oftalmologia. +

Absorció 40 díes