PDO H

Polidioxanona H Arago, la sutura d’elecció per a tancament laparotómic gràcies al seu comportament híbrid.

• Excel·lent nuat, estructura “twisted“ bloquejant.
• Efecte Malla: Disseny amb microporus que facilita la integració de fibrinogen i col·lagen en la línia de tancament.
• Superior resistència a la tracció.