ESTERILITZACIÓ

Lliures de qualsevol càrrega bacteriològica gràcies a l’aplicació de Raigs Gamma.