Model de Prevenció de Delictes (MPD)

 

LABORATORIO ARAGÓ, S.L. dóna a conèixer el seu Model de Prevenció de Delictes (MPD) que s’ajusta a les exigències legals en matèria de responsabilitat penal corporativa, l’objectiu del qual és prevenir que la seva estructura jurídica sigui utilitzada per cometre delictes i alhora implementar un bon govern corporatiu i una cultura de compliment.

LABORATORIO ARAGÓ, S.L. ha procedit a la implementació d’ un Model de Prevenció de Delictes /Compliance Penal de conformitat amb l’art.31 bis del Codi Penal.
L’any 2010, amb la reforma del Codi Penal, es va se introduir a Espanya la responsabilitat penal de les empreses. Posteriorment, a l’any 2015 es va establir la necessitat que les empreses comptin amb Models d’organització i gestió per a la prevenció de delictes (Models de Prevenció de Delictes).

Des de l’any 2017 LABORATORIO ARAGÓ es troba implementant i desenvolupant una estructura interna per a la prevenció de la comissió de delictes a l’àmbit de l’entitat.
Abast del MPD

LABORATORIO ARAGÓ ha procedit a la implementació d’una organització interna per a la prevenció de delictes que es vertebra en:

1. Anàlisi de riscos penals
2. Mapa de riscos
3. Implementació de controls transversals per a la prevenció, detecció i mitigació dels riscos
4. Implementació de controls específics per a la prevenció, detecció i mitigació dels riscos
5. Creació d’un Comitè de Compliance
6. Obertura d’un Canal de Denúncies
7. Auditories internes
8. Assessorament per expert extern