AGULLES

ALIATGE 300 SILICONADES. Augmenta el poder de penetració fins el 65%.