ABSORBIBLES VETERINARIA

Les sutures absorbibles es degraden en els teixits per un procés d’hidròlisi, pel qual van perdent progressivament la resistència a la tensió.

La degradació per hidròlisi provoca una mínima reacció en els teixits. Aquest procés té dues etapes. En la primera etapa, la resistència a la tensió disminueix de forma gradual i gairebé lineal. La segona etapa sol superposar-se a l’anterior i es caracteritza per la pèrdua de massa de sutura. En aquesta fase actuen els leucòcits que eliminaran de la ferida les restes de cèl·lules i materials de sutura.

Per tant, la pèrdua de la força tensil i l’absorció són processos diferents. Per aquest motiu, la pèrdua de força tensil és el valor més important a tenir en compte a l’hora de seleccionar una sutura absorbible.

Existeixen diferents tipus de sutures absorbibles amb diferents períodes de força tensil i absorció, que se seleccionaran depenent dels teixits que se suturaran.